Fakkeloptocht als protest tegen het gaswinningsbeleid

Eveneens zojuist ontvangen. Gaan!!!!!

Poster-Fakkeltocht

Geen categorie

Handwerkcafé in Steendam

Zojuist ontvangen:

Flyer handwerkcafe-1

Geen categorie

Oproep voor demonstratie op 15 december a.s.

De DVO heeft een oproep ontvangen om te demonstreren op 15 december 2017 om 11.00 uur bij het gebouw van CVW in Appingedam. Aanleiding is de winst van € 2.400.000 die het CVW maakte in het jaar 2016 bij de afhandeling van onze schades en de versterking.

De oproep is afkomstig van enerzijds Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid voor de SP en anderzijds de Groninger Bodem Beweging.

Geen categorie

De tweede Nieuwsbrief van de DVO is uit

Vandaag wordt de tweede nieuwsbrief van de DVO via email rondgestuurd. Uiteraard is de nieuwsbrief ook op deze site te vinden.

DVO Nieuwsbrief nr 2017.02

Geen categorie

KERSTDINER BIJ KAARSLICHT

De Eetclub organiseert op 21 december a.s. het laatste eetevenement van dit kalenderjaar: een kerstdiner bij kaarslicht. Het menu 3 sterren-waardig. Opgeven voor 9 december a.s. bij de contactpersoon: Rob Gramberg. Zie ook de Schildjer Proat die onlangs is verschenen.

Geen categorie

VERSTERKING OVERSCHILD IN BEELD BIJ DE REGERING IN DEN HAAG

Maandag 4 december a.s. bezoekt de vaste commissie Economische Zaken en Klimaat het aardbevingsgebied. De grootste aandacht gaat uit naar Appingedam, maar ook delegaties uit Loppersum èn Overschild zijn uitgenodigd om in Appingedam met de commissieleden te spreken. Een delegatie van DVO gaat daar uiteraard naar toe. We hebben geprobeerd om de commissie naar Overschild te laten komen, maar dat is niet gelukt. Wel gaan we een afspraak maken met Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid voor SP (nee, niet onze dorpskrant!) voor een bezoek aan Overschild. Wij houden u op de hoogte.

Geen categorie

OPHALEN OUD-PAPIER IN 2018

Ook in 2018 gaan we door met het ophalen van oud-papier in Overschild e.o.. Jelly Dijkstra heeft weer een nieuwe lijst (rooster) gemaakt voor het hele jaar. Kijk op de lijst wanneer het je beurt is: NIEUWE namen- en datalijst ophalen OP in 2018 verbeterde versie .

Staat je naam er niet op? Geen nood. Neem contact op met Jelly (jelly.dijkstra@hotmail.com) en geef je naam en data door. Ook als de geplande datum je absoluut niet uitkomt, kan je met Jelly contact opnemen.

Weer op weg naar een hoge opbrengst, die ten goede komt aan Dorpshuis De Pompel!

 

Geen categorie

Je eigen witboek versterking opstellen?

Het Witboek Versterking Overschild is opgebouwd en uitgewerkt langs de 5 thema’s, die ook zijn besproken tijdens de 2e dorpsbijeenkomst in juni van dit jaar. Je kan je voorbereiden op wat komen gaat door bijv. je eigen “witboek” samen te stellen. Op de Versterkingspagina van deze website vind je een voorbeeld van zo’n persoonlijk witboek, ook wel bewonersstatuut genoemd.

Geen categorie

Witboek Versterking Overschild officieel uitgereikt.

Zaterdagmiddag 4 november is in een meer dan bomvolle zaal in dorpshuis De Pompel het Witboek van de DVO officieel gepresenteerd en uitgereikt aan de heren Alders (NCG) en Boersma (Gem. Slochteren). Ga voor een uitgebreider verslag naar de Versterkingspagina op deze site.

 

Geen categorie

Versterking woningen in Overschild

De Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild, voortaan gewoon DVO genoemd, heeft na intensief vergaderen een zgn Witboek opgesteld, waarin de DVO (namens en ten behoeve van alle inwoners van Overschild) standpunten inneemt over hoe het proces van versterking zou moeten verlopen. Het Witboek Versterking Overschild is gedrukt en wordt deze week huis aan huis verspreid in Overschild e.o.

Bij het Witboek zit een samenvattende brief èn een uitnodiging om de officiële presentatie op 4 november a.s. bij te wonen. Hoe meer inwoners gehoor geven aan deze uitnodiging, des te meer zeggingskracht krijgt ons Witboek. De presentatie begint om 14.00 uur in dorpshuis De Pompel aan de Meerweg 16. Later op die middag hopen we een exemplaar te kunnen uitreiken aan de heer Alders (NCG) en de heer Boersma (Wethouder Gemeente Slochteren).

Het Witboek wordt digitaal in zeer ruime kring verspreid. In verband met de aanstaande verkiezingen voor onze nieuwe gemeente Midden-Groningen (22 november a.s.) worden ook de politieke partijen die aan die verkiezingen meedoen expliciet uitgenodigd om aanwezig te zijn, hun standpunt t.a.v. de versterkingsoperatie (en ons Witboek) kernachtig weer te geven en tijdens een zgn politiek café in contact te treden met de inwoners. Maar ook de media slaan we niet over.

 

 

 

 

Geen categorie