Je eigen witboek versterking opstellen?

Het Witboek Versterking Overschild is opgebouwd en uitgewerkt langs de 5 thema’s, die ook zijn besproken tijdens de 2e dorpsbijeenkomst in juni van dit jaar. Je kan je voorbereiden op wat komen gaat door bijv. je eigen “witboek” samen te stellen. Op de Versterkingspagina van deze website vind je een voorbeeld van zo’n persoonlijk witboek, ook wel bewonersstatuut genoemd.

Geen categorie

DVO Nieuwsbrief 2017.01 komt uit.

De eerste nieuwsbrief van de DVO komt uit. Je kunt hem nu alvast lezen op deze website.

DVO Nieuwsbrief nr 2017.01

De nieuwsbrief vind je ook op de Versterkingspagina van deze website.

 

Geen categorie

Witboek Versterking Overschild officieel uitgereikt.

Zaterdagmiddag 4 november is in een meer dan bomvolle zaal in dorpshuis De Pompel het Witboek van de DVO officieel gepresenteerd en uitgereikt aan de heren Alders (NCG) en Boersma (Gem. Slochteren). Ga voor een uitgebreider verslag naar de Versterkingspagina op deze site.

 

Geen categorie

Versterking woningen in Overschild

De Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild, voortaan gewoon DVO genoemd, heeft na intensief vergaderen een zgn Witboek opgesteld, waarin de DVO (namens en ten behoeve van alle inwoners van Overschild) standpunten inneemt over hoe het proces van versterking zou moeten verlopen. Het Witboek Versterking Overschild is gedrukt en wordt deze week huis aan huis verspreid in Overschild e.o.

Bij het Witboek zit een samenvattende brief èn een uitnodiging om de officiële presentatie op 4 november a.s. bij te wonen. Hoe meer inwoners gehoor geven aan deze uitnodiging, des te meer zeggingskracht krijgt ons Witboek. De presentatie begint om 14.00 uur in dorpshuis De Pompel aan de Meerweg 16. Later op die middag hopen we een exemplaar te kunnen uitreiken aan de heer Alders (NCG) en de heer Boersma (Wethouder Gemeente Slochteren).

Het Witboek wordt digitaal in zeer ruime kring verspreid. In verband met de aanstaande verkiezingen voor onze nieuwe gemeente Midden-Groningen (22 november a.s.) worden ook de politieke partijen die aan die verkiezingen meedoen expliciet uitgenodigd om aanwezig te zijn, hun standpunt t.a.v. de versterkingsoperatie (en ons Witboek) kernachtig weer te geven en tijdens een zgn politiek café in contact te treden met de inwoners. Maar ook de media slaan we niet over.

 

 

 

 

Geen categorie

Eetclub op weg naar stamppottenbuffet

Op 9 november a.s. komt de Eetclub weer bij elkaar in de Pompel. Deze keer kunnen we genieten van een stamppottenbuffet. Binnenkort wordt de bekende flyer weer rond gedeeld en kan iedereen zich weer opgeven. Graag wel voor 3 november a.s., want er moet nog wel het e.e.a. worden gepland en ingekocht.

 

 

Geen categorie

Dorpsbijeenkomst over versterkingsactiviteiten van NCG

Op 29 mei a.s. organiseert de Vereniging Dorpsbelangen Overschild e.o. een dorpsbijeenkomst voor alle inwoners van Overschild om met elkaar te praten over onze zorgen en vragen die bij ons leven met betrekking tot het versterkingsprogramma dat onder de regie van de NCG in Overschild wordt uitgevoerd.

Het is van het grootste belang dat wij als bewoners van ons dorp (en de z.g. buitengebieden) laten horen wat ons bezig houdt en op welke vragen wij antwoord willen hebben.

De uitnodigingen zijn/worden huis-aan-huis verspreid. De avond zal worden begeleid door Enno Zuidema, die vaker dit soort bijeenkomsten heeft geleid.

Ook het Gemeentebestuur is uitgenodigd om die avond bij te wonen als toehoorder, om op die manier uit de eerste hand te horen, zien en voelen wat de bewoners over dit onderwerp bezig houdt.

Komt allen en neem uw buren mee. De Pompel is open om 19.30 uur en de koffie staat dan klaar.

Geen categorie

Oud papier in Overschild in 2017

Voor 2017 is het nieuwe ophaalschema voor het oud papier weer klaar. Op de betreffende pagina op deze website kunt u daarover lezen en het schema inzien.

De opbrengst van het oud papier uit Overschild komt ten goede aan ons dorpshuis De Pompel.

Degenen die ons oud papier ophalen, hebben voor ons allemaal een verzoek, nl. of wij ons oud papier goed gebundeld aan de kant van de weg willen zetten. Het is voor hen erg lastig als een doos per ongeluk openvalt en de losse inhoud over de weg waait/valt. Dus bij deze weer een opfrissertje:  bundel uw oud papier en/of tape uw dozen goed dicht.

Geen categorie

Schildjer Eetclub in oprichting

Er is al eens over gesproken en we gaan het nu proberen: Voor iedereen die graag af en toe eens in gezelschap wil eten en babbelen over één en ander, starten we de “Schildjer Eetclub”. Een club zonder winstoogmerk natuurlijk. Periodiek willen we in de Pompel, onder leiding van een hobbykok en zijn/haar helpers, een maaltijd serveren in de vorm van een  buffet.  Vooraf moet wel worden ingeschreven!

Deelnemers zijn die avond namelijk éven lid van de eetclub om het geheel een besloten karakter te geven. We beginnen met een drankje,  gevolgd door de maaltijd, waarna de bar van de Pompel open zal zijn voor de nazit. De prijs van de maaltijd is afhankelijk van het menu, maar zal in de regel niet meer dan 10 euro bedragen. Een eenvoudige, doch voedzame maaltijd, zoals Olivier B. Bommel zou zeggen.

Het gaat voorál om de gezelligheid en een ongedwongen sfeer om elkaar eens in een rustige gelegenheid te spreken. De eerste keer willen wij er zelf graag van leren: zijn er voorkeuren, hoe gaan we om met speciale wensen, hoe vaak zullen we dit organiseren, welke apparatuur is nodig?  Ideeën zijn welkom!

Deze eerste keer zal Rob Gramberg in de keuken de scepter zwaaien en hij kan wellicht hulp gebruiken. Na opgave rekent hij natuurlijk op je komst, maar iedereen die de antwoordstrook retourneert krijgt nadere informatie over dit voornemen en toekomstige plannen. De maaltijd op 7 december zal ongeveer om 18:00 u starten maar je kunt al eerder komen, want ‘smiddags is er ouderensoos.

Huis-aan-huis is een folder met antwoordstrook verspreid. Meld je snel aan bij Rob Gramberg. Folder kwijt? Kijk in de eerst komende Schildjer Proat! Of stuur een mail naar grambergrob@hotmail.nl.

Geen categorie

Lancering Website Overschild

Op 15 december 2012 heeft de lancering van deze website voor Overschild plaatsgevonden.

Op deze website kunt u informatie vinden over alles wat er in het dorp Overschild gaande is. De website zal up to date gehouden worden door de webmaster en zijn crew.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben of u mist nog iets dan horen wij dit graag.

Bij deze wens ik u allen van harte welkom en veel surfplezier op de website.

 

 

WWW.OVERSCHILD.NU

 

december