Dorpsbijeenkomst over versterkingsactiviteiten van NCG

Op 29 mei a.s. organiseert de Vereniging Dorpsbelangen Overschild e.o. een dorpsbijeenkomst voor alle inwoners van Overschild om met elkaar te praten over onze zorgen en vragen die bij ons leven met betrekking tot het versterkingsprogramma dat onder de regie van de NCG in Overschild wordt uitgevoerd.

Het is van het grootste belang dat wij als bewoners van ons dorp (en de z.g. buitengebieden) laten horen wat ons bezig houdt en op welke vragen wij antwoord willen hebben.

De uitnodigingen zijn/worden huis-aan-huis verspreid. De avond zal worden begeleid door Enno Zuidema, die vaker dit soort bijeenkomsten heeft geleid.

Ook het Gemeentebestuur is uitgenodigd om die avond bij te wonen als toehoorder, om op die manier uit de eerste hand te horen, zien en voelen wat de bewoners over dit onderwerp bezig houdt.

Komt allen en neem uw buren mee. De Pompel is open om 19.30 uur en de koffie staat dan klaar.

Geen categorie

2 responses to Dorpsbijeenkomst over versterkingsactiviteiten van NCG


  1. Ditty Holwerda

    Hallo mededorpsbewoners. N.a.v. het laatste dorpsoverleg met de Gemeente en NCG, heb ik begrepen dat er een verslag zou komen op de website. Deze kan ik niet vinden. (eerlijk gezegd is dit de 1e keer dat ik hierop kijk) het laatste nieuws is de aankondiging van de bijeenkomst in mei.
    Het lijkt mij goed om een bijeenkomst te organiseren zonder gemeente en NCG, om als dorp te bepalen waar we nu staan en naar toe gaan/willen. Tijdens de laatste bijeenkomst is het mij niet duidelijk geworden wat wij als dorp nu eigenlijk zelf mogen bepalen. B.v. eigen keuze van aannemer voor versterken huis. Ik lees nu dat er in Delfzijl al een proef bezig is: heft in eigen hand. Hartelijke groet, Ditty Holwerda, Graauwedijk 62

    • Dag Ditty,
      Sorry voor de (zeer) late reactie. In juni van dit jaar is een tweede bijeenkomst geweest, waarin we in groepjes over 5 verschillende thema’s met elkaar hebben gesproken. Daarna is een werkgroep geformeerd, de Dorpsbelangen Werkgroep Versterking Overschild (DVO), waarin 16 inwoners van ons dorp aan de slag zijn gegaan met de uitkomsten van de twee dorpsbijeenkomsten. De werkgroep heeft niet zo lang geleden een flyer doen rondgaan, waarin een kort verslag werd gegeven van de stand van zaken. Op dit moment legt de werkgroep de laatste hand aan een zgn Witboek, waarin de werkgroep haar visie neerlegt over de gang van zaken rond de versterkingsoperatie in Overschild. Het Witboek is vooral bedoeld als handleiding voor de bewoners van Overschild hoe straks om te gaan met de versterkingsrapporten, die we allemaal nog moeten ontvangen. Dat Witboek zal over enkele weken huis aan huis worden verspreid. Houd dus de brievenbus in de gaten. Wil je dit niet afwachten, neem dan even contact op met Rob Gramberg van de werkgroep (grambergrob@hotmail.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *