VERSTERKING WONINGEN IN OVERSCHILD

INTRODUKTIE:

Op deze pagina vindt u informatie over de versterking van de woningen in Overschild. Ook het Witboek van de Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO) is op deze pagina te vinden. Zie hieronder.

DVO WITBOEK OVERSCHILD

DVO aanbiedingsbrief witboek en samenvatting voor bewoners_v1.4

De DVO kunt u altijd bereiken via het e-mail adres: versterkingoverschild@gmail.com

De DVO heeft een brief gestuurd aan Minister Wiebes en ter info aan de 2e Kamer. In deze brief geeft de DVO haar zienswijze op de recente plannen van de Minister m.b.t. de versterking van onze woningen. Lees hier de brief:

DVO brief aan Minister EZ&K en 2e kamer

Wil jij ook een persoonlijke brief sturen naar de 2e kamer of de minister kijk dan hieronder voor een voorbeeld:

Voorbeeldbrief Pers brief aan 2e kamer over overschild

Lees in de volgende link het standpunt van de Gemeente Midden-Groningen over de versterkingsoperatie in Overschild

def brief aan raden versterking 20180426

Schriftelijke reactie gemeente Midden-Groningen op versterkingsaanpak 2018-04-11

Een WOB verzoek indienen? Klik hierna voor een modelbrief  voorbeeld-wob-verzoek

Een van de inwoners heeft een zgn open brief geschreven gericht aan dhr Rutte. De redactie plaatst die brief hieronder onverkort, maar stelt zich niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud ervan.

OPEN BRIEF AAN MINISTER RUTTE

In de vroege ochtend van 16 oktober 2018 heeft de Gemeente Midden-Groningen de Structuurvisie Overschild gepresenteerd aan de pers. ’s Avonds volgt dan de presentatie aan de inwoners (19.30 uur in De Pompel). Via onderstaande link is de Structuurvisie te lezen.

Overschild-Structuurvisie

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.midden-groningen.nl%2Factueel%2Fnieuws%2Fpresentatie-structuurvisie-overschild-door-bewoners-van-overschild-gemeente-midden-groningen-en-architect-winy-maas&data=02%7C01%7C%7C885aff509fa84edc9b3f08d63354e133%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636752836972030615&sdata=lpLdkjkhvIdGj6G%2F79yGw8CQSjtZyncmAHK2wSo0XRU%3D&reserved=0


DVO NIEUWSBRIEVEN:

DVO Nieuwsbrief 22 maart 2019

20190215 DVO Nieuwsbrief

DVO Nieuwsbrief nr 201814

Nieuwsbrief 201813

DVO Nieuwsbrief 201807

DVO Nieuwsbrief 201806

DVO Nieuwsbrief 201805

DVO Nieuwsbrief 201804 pdf

DVO Nieuwsbrief 201803

DVO Nieuwsbrief 201802

DVO Nieuwsbrief nr 2017.01


DVO PRESENTATIE T.B.V. VERENIGING GRONINGER DORPEN D.D. 28 MAART 2018

De Geschiedenis van Overschild Presentatie 28 maart 2018


WISSELWONINGEN:

In de nieuwsbrief staan we stil bij het fenomeen wisselwoning, het overleg tussen DVO, NCG en de Gemeente (OVO), de marktconsultatie van de NCG, uiteraard de informatiebijeenkomsten voor bewoners van de Meerweg en de rest van Overschild e.o., de kaders voor de versterking, zoals de NCG die heeft afgesproken met de NAM, een kort verslag van het werkbezoek van de vaste kamercommissie EZ & K(limaat) waar ook de DVO voor was uitgenodigd en tot slot de DVO agenda.


WISSELWONINGEN IN BEELD

       
    1-persoons              2-persoons          gezinswoning          extra grote        permanente
                          
     keukentje              interieur           masterbedroom  2-persoonsslaapkamer

Er wordt onderscheid gemaakt tussen wisselwoning en logeerwoningen Het verschil is de verblijfsduur, 8 – 10 weken voor logeerwoning en langer voor wisselwoning. De logeerwoning is volledig ingericht (zoals b.v. een modern vakantiehuisje). De wisselwoning is alleen gestoffeerd en wordt “gevuld” met de eigen meubels


BEWONERSSTATUUT:

Hieronder vind je een voorbeeld van een persoonlijk “witboek”, het z.g. bewonersstatuut. Dit kan je helpen om je standpunten vast te leggen als voorbereiding op de gesprekken met de NCG over de versterking van je eigen woning. Wat je in feite doet is alle vragen, die aan de orde zijn gekomen tijdens de 2e dorpsbijeenkomst rondom de 5 thema’s beantwoorden. Je schrijft op die manier op wat jij wilt en wat jij vindt.

BEWONERSSTATUUT VERSTERKING WOONHUIS ALGEMEEN EN OPENBAARVERSLAG VAN DE OFFICIËLE PRESENTATIE

Overschild, 5 november 2017.

De DVO kan terug kijken op een zeer geslaagde presentatie van het Witboek. De zaal in dorpshuis De Pompel was eigenlijk te klein om alle belangstellenden een plek te geven. Na de opening van de bijeenkomst door Corrie van der Laan als voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Overschild e.o. ging Rob Gramberg in op het ontstaan van de DVO en het groeiproces van Groenboek naar Witboek. Hij deed o.a. een emotionele oproep aan alle medewerkers van de NCG, het CVW, de Gemeente enz. om de bewoners van Overschild centraal te stellen en ècht naar hen te luisteren en op die manier te voorkomen dat de DVO na het Witboek ook nog een zwartboek moet gaan maken. Nadat de aanwezigen hadden kunnen reageren, waarbij Marga van den Berk de touwtjes strak in handen hield, was het de beurt aan Joke Oord en Cees Wildervanck om het Witboek officieel te overhandigen aan de heren Alders (NCG) en Boersma (Gem. Slochteren). Daarbij kwamen ook weer verschillende kleuren van het boek ter sprake: van zwartboek, groenboek (in 50 tinten groen!) en blauwdruk naar het echte Witboek. Uit de toespraken van de beide ontvangers van het Witboek mogen wij af leiden dat men het Witboek zeer serieus neemt en graag de DVO intensief bij het proces zal betrekken. Tenslotte was het de beurt aan Gert de Vries, die eerst een doorkijkje gaf in de toekomst van Overschild en de DVO. Daarna liet hij de vertegenwoordigers van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen aan het woord. Zij kregen de gelegenheid om drie vragen kort en kernachtig te beantwoorden. Telkens hadden zij daar slechts 1 minuut per vraag voor beschikbaar. Sommigen slaagden daar wonderwel in, maar velen ook niet. Het officiële deel werd daarmee afgesloten.

Iedereen was vanaf dat moment in de gelegenheid om met de politici van gedachten te wisselen. Iedere politieke partij had daartoe een eigen tafel ter beschikking gekregen, waar contact gelegd kon worden met de inwoners van Overschild.

Dankzij de inzet van de overige leden van de DVO kon iedereen, ondanks de drukte, ruimschoots worden voorzien van koffie en thee. Ook dat is een compliment waard.

En dan nu op weg naar een nieuwe fase in de versterkingsoperatie in Overschild en omgeving.

Comments are closed.