Ophalen oud papier in Overschild

Aan alle bewoners,

Zoals reeds aangekondigd in de vorige Schildjer Proat heb ik per januari de coördinatie van het oud papier van Jelly overgenomen. Nevenstaand daarom het nieuwe  “Schema ophaaldienst oud papier 2020”,  met de datums waarop er dit jaar oud papier opgehaald zal worden en de namen van de vrijwilligers die zich met verve van deze taak zullen kwijten.

Zoals ook al in de vorige SP aangekondigd staan ons dit jaar enkele veranderingen te wachten waardoor deze lijst er behoorlijk anders uitziet dan in voorgaande jaren.  Tot en met maart zal er nog op de reguliere wijze oud papier worden opgehaald. Vanaf april zal er echter door Virol (het recyclingbedrijf) geen grote container meer geplaatst worden bij Tim op het erf maar wordt er met een kraakauto gereden. Vanaf april zijn de vrijwillige rijders niet meer ingepland omdat de chauffeur van de kraakauto door Virol wordt verzorgd. De lopers blijven wel vrijwilligers uit het dorp en ook in de vergoedingen voor de Stichting treden geen wijzigingen op. Verder brengt dit onder meer de volgende veranderingen met zich mee:

  • Alle huishoudens krijgen de komende weken/maanden een blauwe “mini-container” (240L) voor het papier, vanaf april zullen er dus geen losse dozen/pakketjes meer bij de weg gezet worden.
  • Er zal vanaf april niet meer maandelijks oud papier worden gehaald, maar elke 6 weken, zie het schema voor de exacte datums.
  • De weekdag waarop het papier wordt opgehaald blijft ongewijzigd: dit blijft de zaterdagochtend maar dus niet meer per sé de laatste zaterdag van de maand. Er zal vanaf 9:00 uur gestart worden met het oud papier lopen.

Het ophaalschema staat ook online op www.schildjerproat.nl en op www.overschild.nu . Ook op het prikbord in ons dorpshuis de Pompel en op het mededelingenbord op het kruispunt in ons dorp wordt de lijst opgehangen. Daar kun je dus ook altijd nakijken wanneer je oud papier moet ophalen. Ook in de eerste Schildjer Proat van 2020 wordt de lijst met namen en data meegenomen.

Rest mij vooraleerst nog mede namens de Stichting Jelly Dijkstra te bedanken voor haar inzet als coördinator de afgelopen jaren! En ten slotte natuurlijk ook dank aan alle rijders voor hun persoonlijke inzet en de inzet van hun materieel de afgelopen jaren. Mede namens de Stichting: Hartelijk dank aan jullie allen!

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Dorpshuis De Pompel,

Tjeerd Kuiper

Coördinator ophalen oud papier

Namen en datalijst rijders en lopers ophalen oud papier 2020

Datum Rijder Lopers
25/01/2020 Herman Bouman Wilfred Stok Henk Nijdam
29/02/2020 Jos Vergeer William Folkersma Joel van Dijk
28/03/2020 Menko Hammenga Harm Blaauw Tjeerd Kuiper
11/04/2020 nvt Wilfred Stok Carel Leemhuis
23/05/2020 nvt Henk Nijdam Menko Hammenga
04/07/2020 nvt Bas Pen Joel van Dijk
15/08/2020 nvt Bart Leving Harm Blaauw
26/09/2020 nvt Ronald Katerborg Tjeerd Kuiper
07/11/2020 nvt Arno Prins William Folkersma
19/12/2020 nvt Ronald Katerborg Willem Huijssoon


Voor het jaar 2020 staat het schema voor de eerste 3 maanden hieronder weergegeven:

NIEUWE namen- en datalijst ophalen OP 2020

De verwachting is dat het tot april 2020 als vanouds gaat (eigen rijders en lopers); vanaf april zal het ophalen anders verlopen; mede doordat de financiële opbrengst van het oud papier niet hoog is.

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis de Pompel zal jullie hierover t.z.t. meer informeren. Ook zal de gemeente ons op de hoogte brengen over deze verandering.

Bijgevoegde brief over het ophalen van oud papier in 2020:

Brief ophalen oud papier 2020

Comments are closed.