Publicatie uitnodiging expositie dag 19 januari

Oud papier ophalen 2023

Het schema voor het ophalen voor oud papier voor 2023 staat online en is te vinden op:

Ophalen oud papier

Werkzaamheden glasvezel binnen en buiten de bebouwde kom van Midden-Groningen

In alle dorpen van Midden-Groningen wordt er in 2022 en 2023 binnen de bebouwde kom glasvezel aangelegd. Buiten de bebouwde kom is er opnieuw vertraging bij de aanleg van snel internet. Er staat veel te gebeuren en iedereen in Midden-Groningen gaat daar wat van merken. De gemeente informeert u graag over de voortgang en keuzes die inwoners voor glasvezel binnen de bebouwde kom hebben.

Keuze uit aanbieders van glasvezel binnen de bebouwde kom

De gemeente werkt mee met alle bedrijven die glasvezel willen aanleggen binnen onze dorpskernen. De gemeente heeft zelf geen voorkeur voor welk bedrijf glasvezel aanlegt. Onze rol is duidelijkheid geven aan inwoners over welke partijen en keuzemogelijkheden er zijn. Daarom worden inwoners regelmatig geïnformeerd welke bedrijven glasvezel gaan aanleggen, zodat ze zelf kunnen kiezen. De bedrijven zijn zelf verantwoordelijkheid voor het informeren van inwoners over hun planning en wat inwoners van hen kunnen verwachten.

Aanleg glasvezel binnen de bebouwde kom

Er zijn op dit moment meerdere bedrijven die glasvezel binnen de bebouwde kom van onze dorpen willen aanleggen, of die daar al mee bezig zijn:

Glaspoort (van KPN)
Dit bedrijf legt in 2023 in alle dorpen van Midden-Groningen glasvezel aan binnen de bebouwde kom. KPN gaat het oude netwerk met de koperen telefoonlijnen vervangen. Daarom gaat Glaspoort in alle dorpen glasvezel aanleggen zonder dat dit afhangt van een minimaal aantal deelnemers. Een aansluiting voor glasvezel is gratis, er wordt betaald voor een abonnement. Er zijn meerdere internetaanbieders die hiervoor een abonnement aanbieden. Meer informatie hierover vindt u op de website van deze aanbieder: https://www.glaspoort.nl/

Deltafiber

Dit bedrijf voert eerst campagne om na te gaan of er voldoende deelnemers zijn om glasvezel aan te gaan leggen. In Meeden-Zuidbroek-Noordbroek zijn er voldoende deelnemers en gaat Deltafiber glasvezel aanleggen. In het lint Harkstede-Siddeburen voert dit bedrijf nu campagne. Dat omvat de kernen Froombosch, Harkstede, Hellum, Kolham, Scharmer, Schildwolde, Siddeburen en Slochteren. Een aansluiting voor glasvezel is gratis; er wordt betaald voor een abonnement. Er zijn meerdere internetaanbieders die hiervoor een abonnement aanbieden. Meer informatie hierover vindt u op de website van deze aanbieder: https://www.delta.nl/

ViberQ (van Rodin)

Dit bedrijf is nu gestart met een campagne om na te gaan of er voldoende deelnemers zijn om glasvezel aan te gaan leggen. Deze campagne loopt nu in Harkstede, Scharmer, Kolham, Froombosch, Slochteren, Schildwolde, Hellum en Siddeburen. Een aansluiting voor glasvezel is gratis; er wordt betaald voor een abonnement. Er zijn meerdere internetaanbieders die hiervoor een abonnement aanbieden.
Meer informatie hierover vindt u op de website van deze aanbieder: https://www.viberq.nl/projecten-2/midden-groningen/

SKV

Deze Stichting heeft al campagne gevoerd in Muntendam en heeft voldoende deelnemers om glasvezel te gaan aanleggen. Een aansluiting voor glasvezel is gratis; er wordt betaald voor een abonnement. Er zijn meerdere internetaanbieders die hiervoor een abonnement aanbieden.
Meer informatie hierover vindt u op de website van deze aanbieder: https://www.muntendamkrijgtglasvezel.nl/

Glasvezel buiten de bebouwde kom
De aanleg van snel internet in het buitengebied is opnieuw vertraagd. ‘Snel Internet Groningen’ legt buiten de bebouwde kom internet aan met glasvezel of een radioverbinding. Inwoners hebben buiten de bebouwde kom in de praktijk geen keuze omdat de aanleg van snel internet daar niet rendabel is en de aanleg met subsidie gebeurt. Andere partijen mogen daar wel glasvezel aanleggen maar zien daar tot dusver van af. De aanleg is gratis bij adressen die zich eerder hebben aangemeld. Nieuwe deelnemers moeten wel voor het aansluiten betalen. ’Snel Internet Groningen’ komt eind 2022 met een nieuwe planning en informeert bewoners van de aan te sluiten adressen.

Meer informatie vindt u op: https://www.snelinternetgroningen.nl/

SP Komt naar Siddeburen en Overschild met Buitenparlementaire Enquête Groningen

De SP is in april gestart met een Buitenparlementaire Enquête Groningen. De partij wil van gedupeerden horen wat hun ervaringen maar ook oplossingen en eisen zijn voor de ellende aangericht in Groningen. Om zoveel mogelijk mensen te spreken gaat de partij op dorpentour. Zaterdag is Siddeburen aan de beurt, de week daarna Overschild.

Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “Het leed dat Groningers wordt aangedaan is gigantisch ontwrichtend. Ondanks alle nubeloftes komt er voor tienduizenden geen einde aan. De Haagse minachting en vernielzucht moeten worden gestopt. Daar blijven wij voor strijden en we hopen dat veel gedupeerden mee willen praten en doen.”

De dorpentour doet de volgende plaatsen aan:

21 mei tussen 10.30-14.00 Siddeburen  (Bij de Albert Heijn, Hoofdweg 164 a)

28 mei tussen 12.00-15.00 Overschild (Bij dorpshuis de Pompel, Meerweg 16)

De komende weken volgen andere plaatsen.

Groningers die mee willen doen kunnen zich aanmelden via www.enqueteGroningen.nl

Eerste nieuwsbrief Hoog Hammen

De eerste nieuwsbrief van Hoog Hammen is uitgekomen.

Deze is te vinden onder het kopje Hoop voor Hoog Hammen of via de link: Hoog Hammen Nieuwsbrief 1

Zwerfvuilactie 19 maart 2022

Net als voorgaande jaren organiseren wij op zaterdag 19 maart aanstaande opnieuw een zwerfvuil actie in Overschild. Om 10.00 uur kunnen vrijwilligers zich verzamelen bij de Pompel, waarna we in verschillende groepen het zwerfvuil in het dorp gaan opruimen. Afhankelijk van de hoeveelheid vrijwilligers zullen we de straten in het dorp opruimen en uitweiden naar buiten het dorp en het kanaal of andere plekken waar veel zwerfvuil ligt.

Om 13:00 uur verzamelen wij ons weer bij de Pompel met het door ons verzamelde afval.

Als je graag het zwerfvuil in Overschild wilt opruimen en ons dorp nog mooier wilt maken, geef je dan op via het onderstaande formulier of bij een van de bestuursleden van Dorpsbelangen. bericht met je contact gegevens. Geef bij je aanmelding op met hoeveel mensen je komt en of er ook kinderen meedoen.

Vooraf aanmelden is belangrijk, zodat er voldoende materiaal besteld kan worden. Voor iedere deelnemer regelen wij dan handschoenen en vuilniszakken. Voor de kinderen zijn er ook veiligheidshesjes beschikbaar. Voor de volwassenen vragen wij om zelf een veiligheidshesje mee te nemen.

Op dit moment is de ondersteuning vanuit de gemeente nog onduidelijk. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op deze actie zullen via de website worden gecommuniceerd.

Hopenlijk tot de 19ste!

Oud papier ophalen 2022

Het schema voor het ophalen voor oud papier voor 2022 staat online en is te vinden op:

Ophalen oud papier 2022

Let op! De eerste keer van dit jaar wordt het oud papier opgehaald op dinsdag 4 januari vanaf 18:00 uur ivm de Feestdagen.

Oud papier ophalen rond de Feestdagen

Zaterdag 20 november wordt er vanaf 8:30 door de vrijwilligers begonnen met het ophalen, zorg dat u dan uw container bij de weg hebt staan, de vrachtwagen komt meestal maar 1 keer voorbij.

Let op! In verband met de Feestdagen zal er eenmalig op een afwijkende datum, namelijk dinsdag 4 januari 2022 het papier worden opgehaald in de avond.

Graag met het handvat naar de weg gericht, zodat de vrijwilligers de containers makkelijker kunnen legen.
Hieronder op de kaart ziet u alle straten waar papier wordt opgehaald door de vrijwilligers.

Uitnodiging opening Motorhuis Windlust en gesprek CdK Rene Paas over de versterking

Beste Schildjer,

Via deze weg willen wij u namens de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen graag uitnodigen voor de volgende twee activiteiten op vrijdag 10 september:

1. Om 13:45 uur bij de Windlust:
* Toelichting Anne Wieringa, Wieringa Bouwadvies en technisch adviseur MsMOG;
* Opening Motorhuisje door René Paas, CdK provincie Groningen.

2. Om 14:15 uur in de Pompel:
* Borrel te afsluiting opening;
* Mogelijkheid om met CdK van de provincie Groningen René Paas in gesprek te gaan over de versterkingsoperatie.

Tijdens dit bezoek zal de CdK vergezeld worden door burgemeester Adriaan Hoogendoorn en wethouder José van Schie.

Wij nodigen iedereen van harte uit om met de CdK, burgemeester en/of wethouder in gesprek te gaan over versterking van het dorp en ook het buitengebied. De CdK wil graag met inwoners van gedachten wisselen over hoe wij dit ervaren.

U hoeft zich voor beide activiteiten niet aan te melden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelangen

Komende zaterdag oud papier ophalen

Komende zaterdag 28 augustus wordt er weer oud papier opgehaald in Overschild.

Vanaf 8:30 uur wordt door de vrijwilligers begonnen met het ophalen, zorg dat u dan uw container bij de weg hebt staan, de vrachtwagen komt meestal maar 1 keer voorbij.

Graag met het handvat naar de weg gericht, zodat de vrijwilligers de containers makkelijker kunnen legen.

Hieronder op de kaart ziet u alle straten waar papier wordt opgehaald door de vrijwilligers.