Schildjer Proat

Klik ook eens op de knop archief:

Alle in het archief aanwezige papieren versies uit vorige jaargangen zijn nu gescand en zijn via de knop archief te downloaden en te lezen. Helaas zijn de jaren 1982 t/m 1986 niet bewaard gebleven. Als er mensen zijn die nog iets op zolder hebben liggen…..?

Wij zouden die dan graag een keer lenen.

En deze vonden we ook nog:

De Schildjer Proat bestaat al 40 jaar, maar dat ging niet altijd vanzelf. In de 90-er jaren is er zelfs een actie gevoerd om de krant te behouden. De bijbehorende oorkonde kunt u hieronder bekijken:

Schildjer Proat is de (gratis) dorpskrant van Overschild en directe omgeving en is een uitgave van de vereniging Dorpsbelangen Overschild.

Schildjer Proat verschijnt 4x per jaar in de maanden maart, juni, september en  december en wordt huis aan huis verspreid in Overschild en omgeving en bij de adverteerders.

De redactie bezoekt nieuwe inwoners van Overschild, om ze welkom te heten in het dorp en te verblijden met een kleine attentie.

De redactie van “Schildjer Proat” bestaat uit:

Glenn Harwood, Berdien Kazemier, Klaasje Pen, Jan Scheer

Lees over de diverse dorpsactiviteiten en over het wel en wee in het dorp zoals:

  • De voortgang van de versterkingsoperatie
  • Alle activiteiten van het verenigingsleven en werkgroepen
  • Stichting dorpshuis De Pompel
  • Over de molen Windlust (“Meel Proat”)
  • Familieberichten

Heeft u iets te vermelden voor in de krant:

Kopij kunt u sturen naar: schildjerproat40@gmail.com

of spreek één van de redactieleden aan.

Wilt u adverteren?

Advertentie A4 per editie € 22,50; per jaar € 70,00

Advertentie halve A4 per editie € 15,00; per jaar   € 47,50

Schildjer Proat 2021 T/M 2024

Klik op de titel die u wilt lezen/downloaden:

Schildjer Proat 2018

Klik op de titel die u wilt lezen:

Schildjer Proat 2019

Klik op de titel die u wilt lezen:

Schildjer Proat 2020

Klik op de titel die u wilt lezen:

“Schildjer Proat” archief

Hieronder oude “Schildjer Proats” vanaf 1987 (Wie heeft er nog een exemplaar van september 2001 liggen? Zouden we graag even lenen) Klik op de titel die u wilt lezen: