Schildjer Proat

Kijk ook eens in het archief: Het gaat al terug tot 2007 !!

En deze vonden we ook nog:

Schildjer Proat is de (gratis) dorpskrant van Overschild en directe omgeving en is een uitgave van de vereniging Dorpsbelangen Overschild.

Schildjer Proat verschijnt 4x per jaar in de maanden maart, juni, september en  december en wordt huis aan huis verspreid in Overschild en omgeving en bij de adverteerders.

De redactie bezoekt nieuwe inwoners van Overschild, om ze welkom te heten in het dorp en te verblijden met een kleine attentie.

De redactie van Schildjer Proat bestaat uit:

Rian Vergeer

Klaasje Pen

Jan Scheer

Lees over de diverse dorpsactiviteiten en over het wel en wee in het dorp zoals:

  • De voortgang van de versterkingsoperatie
  • Alle activiteiten van het verenigingsleven en werkgroepen
  • Stichting dorpshuis De Pompel
  • Windlustmail
  • Familieberichten

Heeft u iets te vermelden voor in de krant:

Kopij kunt u sturen naar: schildjerproat40@gmail.com

of spreek één van de redactieleden aan

Wilt u adverteren?

Advertentie A4 per editie € 22,50; per jaar € 70,00

Advertentie halve A4 per editie € 15,00; per jaar   € 47,50

Comments are closed.