Dorpsbelangen Overschild zoekt bestuursleden – jaarvergadering 2020

U bent van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Overschild en omstreken in dorpshuis de Pompel op dinsdag 17 maart as. om 20:00 uur.

De termijn van 2 bestuursleden loopt af en zij stellen zich niet herkiesbaar. Wij willen hun hartelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.

Hierdoor zijn wij als dorpsbelangen op zoek naar nieuwe bestuursleden, omdat het met 3 overgebleven bestuursleden erg lastig wordt om alle werkzaamheden voort te zetten. Wij zoeken enthousiaste mensen die bereid zijn om af en toe mee te helpen of mee te denken over de toekomst van het dorp. Je kunt je tot een kwartier voor aanvang van de ledenvergadering officieel aanmelden bij het bestuur of door een reactie achter te laten onder dit bericht als je bestuurslid wilt worden.

Heb je interesse, maar wil je je niet direct vastleggen? Dan ben je altijd welkom om een vergadering van dorpsbelangen bij te wonen om te zien wat dit inhoud en of dit bij je past.

De agenda voor de leden vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen algemene ledenvergadering 2019
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel verslag penningmeester;
  • Kascommisie: Lex van der Gaag, Rob Gramberg en reserve Henk Kruizenga
  • Benoeming nieuwe kascommisie
 6. Vaststelling contributie
 7. Financieel verslag van de werkgroepen;
  • Kinderspelweek
  • Evenementen
  • Schildjer Proat
  • Schildgroep
 8. Bestuursverkiezingen; Nieuwe bestuurders kunnen zich tot een kwartier voor de ledenvergadering aanmelden bij het bestuur.
  • Aftredend en niet herkiesbaar => Klaasje Pen
  • Aftredend en niet herkiesbaar => Sandra Folkerska
 9. Sluiting

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.