Dorpsbelangen Overschild zoekt bestuursleden – jaarvergadering 2020

U bent van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Overschild en omstreken in dorpshuis de Pompel op dinsdag 17 maart as. om 20:00 uur.

De termijn van 2 bestuursleden loopt af en zij stellen zich niet herkiesbaar. Wij willen hun hartelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.

Hierdoor zijn wij als dorpsbelangen op zoek naar nieuwe bestuursleden, omdat het met 3 overgebleven bestuursleden erg lastig wordt om alle werkzaamheden voort te zetten. Wij zoeken enthousiaste mensen die bereid zijn om af en toe mee te helpen of mee te denken over de toekomst van het dorp. Je kunt je tot een kwartier voor aanvang van de ledenvergadering officieel aanmelden bij het bestuur of door een reactie achter te laten onder dit bericht als je bestuurslid wilt worden.

Heb je interesse, maar wil je je niet direct vastleggen? Dan ben je altijd welkom om een vergadering van dorpsbelangen bij te wonen om te zien wat dit inhoud en of dit bij je past.

De agenda voor de leden vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen algemene ledenvergadering 2019
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel verslag penningmeester;
  • Kascommisie: Lex van der Gaag, Rob Gramberg en reserve Henk Kruizenga
  • Benoeming nieuwe kascommisie
 6. Vaststelling contributie
 7. Financieel verslag van de werkgroepen;
  • Kinderspelweek
  • Evenementen
  • Schildjer Proat
  • Schildgroep
 8. Bestuursverkiezingen; Nieuwe bestuurders kunnen zich tot een kwartier voor de ledenvergadering aanmelden bij het bestuur.
  • Aftredend en niet herkiesbaar => Klaasje Pen
  • Aftredend en niet herkiesbaar => Sandra Folkerska
 9. Sluiting

Geen categorie

Uitnodiging eerste bijeenkomst ‘Groeten uit Overschild’

Dinsdag 11 februari 2020, 19.30 uur in De Pompel

Fotowedstrijd:

Fotografeer uw meest dierbare plekje van Overschild!

Bewoners uit Overschild kunnen binnenkort aan de slag met hun fototoestel of smartphone. Het idee achter de fotowedstrijd ‘Groeten uit Overschild’ is om het meest dierbare plekje van het dorp of omgeving te laten zien, door het zelf maken van een foto of het insturen van oude foto’s.

Alle bewoners van het dorp kunnen foto’s insturen. Deze foto’s worden geselecteerd door een deskundige jury en daarna tentoongesteld. De mooiste of indrukwekkendste foto’s zullen later worden gedrukt op een echte ansichtkaart en voorzien van een toepasselijke tekst. Deze ansichtkaarten zullen vervolgens op alle adressen gratis worden bezorgd.  

Het maken en insturen van de foto’s, de selectie van de foto’s, het bedenken van de teksten, het maken van een tentoonstelling en het vormen van de jury, kan door bewoners uit het dorp worden opgepakt. Hoe? Daar willen we deze eerste bijeenkomst met u over brainstormen.

Wie belangstelling heeft om hierin een rol te vervullen, is van harte welkom op dinsdagavond 11 februari a.s. vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis ‘De Pompel’, Meerweg 16 in Overschild. 

Wie zich wil opgeven of graag nog wat meer wil weten, kan contact opnemen met opbouwwerker Henriëtte Verhoeff via 06 5258 5881 of h.verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl. Ook foto’s kunnen worden gemaild naar dit e-mailadres.

‘Groeten uit Overschild’, is een activiteit van bewoners uit het dorp in samenwerking met het opbouwwerk en ondersteund door de werkgroep ‘Beleving en Verhaal’.

Geen categorie

Update – Informatie over warmtepompen etc.

Update – Zaterdag 28 december as. gaat niet door. Dit wordt zaterdag 11 januari.

Voor geinteresseerden in wamtepompen, pelletkachels, zonneboilers en andere technieken om je huis duurzaam te verwarmen kun je op zaterdag 11 januari as. van 10.00 uur t/m 12.30 uur een bezoek brengen aan Anders Verwarmen in Hoogezand.

Tijdens dit bezoek zal er uitleg gegeven worden over de verschillende alternatieve vormen van verwarming.

Hiervoor is aanmelden verplicht. Meldt je aan door een bericht achter te laten onder dit nieuwsitem.

Adres Anders Verwarmen: Zwedenweg 3, Hoogezand

Website: www.anders-verwarmen.nl

Geen categorie

Afvalzakken PMD af te halen in de Pompel

In de Pompel zijn nu ook de gele doorzichtige plastic zakken af te halen, bedoelt voor het ophalen van Plastic, Metaal en Drinkkartons.

De zakken bevinden zich in de Pompel, na binnenkomst op de tafel rechts. Graag 1 rol per keer per huishouden.

Geen categorie

Koeiendans in Overschild

Hoewel de weersomstandigheden niet meewerkten mochten de koeien van Koos Bos op 13 april weer de wei in. Tot groot genoegen van zo’n 60 Schildjers die op dit festijn waren afgekomen dartelden de rood bonte koeien weer enthousiast de malse, groene wei in.

Nu nog binnen…
Koos als stal-spreekmeester
Voorzichtig kijken de eerste om de hoek.
En daar gaan ze ….
Ondanks de kou veel blije gezichten…
Geen categorie

Presentatie fotoboek Overschild

Op 30 maart jl. heeft de jubilerende Vereniging Dorpsbelangen Overschild e.o. een uniek fotodocument over Overschild gepresenteerd aan de inwoners. Corrie Brakema kreeg als initiatiefneemster het eerste exemplaar uitgereikt door Klaasje Pen. Ook Wilco v.d. Laan werd als fotograaf en mede-samensteller in het zonnetje gezet. Op de pagina van de vereniging op deze site vindt u nog enkele foto’s.

Update 21-6-2020:

Helaas zijn we door onze fotoboeken heen. Heeft u nog wel interesse in een exemplaar, laat uw reactie achter in de opmerkingen. Wij kunnen dan het animo pijlen en een besluit nemen over een tweede druk.

Geen categorie

Het HRA-model nader toegelicht.

Het HRA (computer)model wordt gebruikt om te bepalen welke gebouwen als eerste onderzocht en beoordeeld moeten worden en of het gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm. De Gemeente Midden-Groningen nodigt de inwoners van de Gemeente uit voor een informatiebijeenkomst over deze methode in samenwerking met de NCG en Staatstoezicht op de mijnen (SodM). Datum: 25 maart a.s. Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) Plaats: Kielzog, Gorecht-Oost 157 in Hoogezand. Tijdens de bijeenkomst wordt het model en de toepassing er van nader toelicht en kunnen er vragen worden gesteld.

Geen categorie

Vereniging Dorpsbelangen Jubileert!

De Vereniging Dorpsbelangen Overschild e.o. viert dit jaar haar 50e verjaardag. Mede in het licht van de ingrijpende versterkingsoperatie biedt de vereniging aan alle inwoners van Overschild een uniek fotoboek aan. De feestelijke presentatie van dit fotoboek is op 30 maart a.s. om 15.00 uur, uiteraard in òns dorpshuis De Pompel. Zie voor meer informatie de flyer:

Geen categorie

NIEUWE NIEUWSBRIEF VAN DE DVO

Geen categorie