KINDERACTIVITEIT: GIERZWALUW GELUK

Foto: Gerrit Kiekebos

OP DINSDAG 14 JULI 2020 VAN 10.00 – 11.30 UUR

In De Pompel

Gratis, inclusief drinken en lekkers

Kinderen tot 6 jaar alleen onder begeleiding van ouder/verzorger

WAT GAAN WE DOEN

Sprookje om zelf aan mee te schrijven of tekenen.

Van Afrika naar Overschild: het avontuur van de gierzwaluw

Ontdek-de-zwaluwen-wandeling

KINDERACTIVITEIT: KNUSSE MUSSEN MORGEN

Foto: Ana Buren

OP WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2020

VAN 10.00 – 11.30 UUR

In De Pompel

Gratis, inclusief drinken en lekkers

Kinderen tot 6 jaar alleen onder begeleiding van ouder/verzorger

WAT GAAN WE DOEN

Sprookje over een Japanse tovermus

Mussen knutsel

Ontdek-de-mussen-wandeling

De activiteiten worden verzorgd door Carel Leemhuis, Maricée Ten Bosch en Brigit van der Werff en georganiseerd door Evenementen in samenwerking met het opbouwwerk

Koning bezoekt Overschild

Op 27 mei heeft Koning Willem Alexander een bezoek gebracht aan ons dorp, om zicht te laten informeren over de voortgang van de aardbevingsversterking. Hierbij heeft hij met 5 dorpsbewoners gesproken over hoe zij de versterking ervaren en heeft hier een exemplaar van het fotoboek in ontvangst mogen nemen.. Na dit gesprek is de Koning door het dorp gelopen, om de versterking met eigen ogen te aanschouwen en om bijgepraat te worden door bewoners over hun eigen huis.

Hieronder een korte foto-impressie, met dan aan Wilco van der Laan fotografie.

Bezoek van de koning in de media:

RTV Noord

DVHN

AD

Koninklijk Huis

Enquête over verkeersveiligheid

De gemeente Midden-Groningen ontwikkelt samen met ingenieursbureau Sweco een nieuw Mobiliteitsplan. In dit nieuwe Mobiliteitsplan staat beschreven hoe we de komende jaren in grote lijnen om gaan met zaken als verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, openbaar vervoer en parkeren.

De gemeente en Sweco hebben veel ervaring met Mobiliteitsplannen, maar we zijn ook afhankelijk van uw kennis en ervaring met mobiliteit.

Het Mobiliteitsplan kunnen we alleen gezamenlijk maken, we hebben uw kennis en denkkracht nodig

Denkt u mee over hoe we de eerder genoemde thema’s in onze gemeente vorm kunnen geven?

In een korte online vragenlijst kunt u antwoord geven op vragen die ingaan op de thema’s, en u kunt locaties waar zaken spelen op de kaart aangeven.

Zo weten wij precies wat er waar speelt!

U kunt de online vragenlijst bereiken via de volgende link: https://app.maptionnaire.com/nl/8853/

Het invullen van de lijst kost ongeveer 15 minuten.

Met het invullen van de vragenlijst maakt u kans op een lokale cadeaubon t.w.v. 50 euro!

Samen houden we de gemeente veilig bereikbaar. Erg veel dank!

Dorpsbelangen Overschild zoekt bestuursleden – jaarvergadering 2020

U bent van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Overschild en omstreken in dorpshuis de Pompel op dinsdag 17 maart as. om 20:00 uur.

De termijn van 2 bestuursleden loopt af en zij stellen zich niet herkiesbaar. Wij willen hun hartelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.

Hierdoor zijn wij als dorpsbelangen op zoek naar nieuwe bestuursleden, omdat het met 3 overgebleven bestuursleden erg lastig wordt om alle werkzaamheden voort te zetten. Wij zoeken enthousiaste mensen die bereid zijn om af en toe mee te helpen of mee te denken over de toekomst van het dorp. Je kunt je tot een kwartier voor aanvang van de ledenvergadering officieel aanmelden bij het bestuur of door een reactie achter te laten onder dit bericht als je bestuurslid wilt worden.

Heb je interesse, maar wil je je niet direct vastleggen? Dan ben je altijd welkom om een vergadering van dorpsbelangen bij te wonen om te zien wat dit inhoud en of dit bij je past.

De agenda voor de leden vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen algemene ledenvergadering 2019
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel verslag penningmeester;
  • Kascommisie: Lex van der Gaag, Rob Gramberg en reserve Henk Kruizenga
  • Benoeming nieuwe kascommisie
 6. Vaststelling contributie
 7. Financieel verslag van de werkgroepen;
  • Kinderspelweek
  • Evenementen
  • Schildjer Proat
  • Schildgroep
 8. Bestuursverkiezingen; Nieuwe bestuurders kunnen zich tot een kwartier voor de ledenvergadering aanmelden bij het bestuur.
  • Aftredend en niet herkiesbaar => Klaasje Pen
  • Aftredend en niet herkiesbaar => Sandra Folkerska
 9. Sluiting

Uitnodiging eerste bijeenkomst ‘Groeten uit Overschild’

Dinsdag 11 februari 2020, 19.30 uur in De Pompel

Fotowedstrijd:

Fotografeer uw meest dierbare plekje van Overschild!

Bewoners uit Overschild kunnen binnenkort aan de slag met hun fototoestel of smartphone. Het idee achter de fotowedstrijd ‘Groeten uit Overschild’ is om het meest dierbare plekje van het dorp of omgeving te laten zien, door het zelf maken van een foto of het insturen van oude foto’s.

Alle bewoners van het dorp kunnen foto’s insturen. Deze foto’s worden geselecteerd door een deskundige jury en daarna tentoongesteld. De mooiste of indrukwekkendste foto’s zullen later worden gedrukt op een echte ansichtkaart en voorzien van een toepasselijke tekst. Deze ansichtkaarten zullen vervolgens op alle adressen gratis worden bezorgd.  

Het maken en insturen van de foto’s, de selectie van de foto’s, het bedenken van de teksten, het maken van een tentoonstelling en het vormen van de jury, kan door bewoners uit het dorp worden opgepakt. Hoe? Daar willen we deze eerste bijeenkomst met u over brainstormen.

Wie belangstelling heeft om hierin een rol te vervullen, is van harte welkom op dinsdagavond 11 februari a.s. vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis ‘De Pompel’, Meerweg 16 in Overschild. 

Wie zich wil opgeven of graag nog wat meer wil weten, kan contact opnemen met opbouwwerker Henriëtte Verhoeff via 06 5258 5881 of h.verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl. Ook foto’s kunnen worden gemaild naar dit e-mailadres.

‘Groeten uit Overschild’, is een activiteit van bewoners uit het dorp in samenwerking met het opbouwwerk en ondersteund door de werkgroep ‘Beleving en Verhaal’.

Update – Informatie over warmtepompen etc.

Update – Zaterdag 28 december as. gaat niet door. Dit wordt zaterdag 11 januari.

Voor geinteresseerden in wamtepompen, pelletkachels, zonneboilers en andere technieken om je huis duurzaam te verwarmen kun je op zaterdag 11 januari as. van 10.00 uur t/m 12.30 uur een bezoek brengen aan Anders Verwarmen in Hoogezand.

Tijdens dit bezoek zal er uitleg gegeven worden over de verschillende alternatieve vormen van verwarming.

Hiervoor is aanmelden verplicht. Meldt je aan door een bericht achter te laten onder dit nieuwsitem.

Adres Anders Verwarmen: Zwedenweg 3, Hoogezand

Website: www.anders-verwarmen.nl

Afvalzakken PMD af te halen in de Pompel

In de Pompel zijn nu ook de gele doorzichtige plastic zakken af te halen, bedoelt voor het ophalen van Plastic, Metaal en Drinkkartons.

De zakken bevinden zich in de Pompel, na binnenkomst op de tafel rechts. Graag 1 rol per keer per huishouden.